לשמעון מגיד
18.10.1973 - 13.02.1954

Shimon Magid Memorial Site
חוברת הנצחה
          מידע נוסף
לינק אקראי באתר:
האתר נבנה ע"י רועי זוהר, כל הזכויות שמורות 2003 - 2024

202